INFORMACJE

Informacja - dotacje

LGD

Szanowni Państwo z przykrością informujemy, iż LGD Dobre Gminy nie otrzymało dotacji w ramach PROW 2014 - 2020. W wyjaśnieniu do uchwały czytamy, iż pomoc nie może być przyznana z powodu braku środków.

Stowarzyszenie złożyło wniosek wraz z załącznikami 29 grudnia 2015 roku. Wczoraj otrzymaliśmy oficjalne wyniki, które publikujemy poniżej. Ubiegaliśmy się o łączną kwotę 6 mln złotych. W poprzednim okresie programowania była to kwota 4,5 mln złotych. Budżet w Lokalnej Strategii Rozwoju był skonstruowany tak, aby o około 3 mln złotych mogły się ubiegać, poprzez złożenie odpowiednich wniosków, gminy członkowskie, powiat lub parafie. 2,7mln złotych, również poprzez złożenie odpowiedniego wniosku miały trafić do przedsiębiorców, natomiast 300 tys. złotych zaplanowano dla stowarzyszeń.

Jak wynika z kart oceny najwięcej punktów straciliśmy przy kryterium dotyczącym dochodowości, bezrobocia i ilości mieszkańców - czyli dotyczących aspektów od nas niezależnych. Co do pozostałej punktacji, nie zgadzamy się z opinią ekspertów. Jednakże proces odwoławczy jest bardzo skomplikowany i wymaga składania skargi do sądu administracyjnego, co jest związane z kosztami. Zatem Zarząd zdecyduje, czy Stowarzyszenie będzie się odwoływać od wyników oceny, czy skupi się na pozyskaniu środków z innych źródeł. O kolejnych decyzjach będziemy informować za pomocą strony internetowej oraz naszego fanpage`u na facebooku.

Lista ocenianych LSR - pobierz (pdf)

Kopia uchwały - pobierz (pdf)

Kategoria: /