INFORMACJE

Posiedzenie Walnego zebrania Członków

LGD

Uprzejmie informujemy, że 9 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w Dołujach przy ul. Żubrzej 7 odbędzie się posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

 

Harmonogram posiedzenia

1.      Przywitanie członków stowarzyszenia.

2.      Omówienie kolejnych przedsięwzięć oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

3.      Omówienie zmian w statucie i głosowanie w sprawie wprowadzenia tych zmian.

4.      Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu wszystkich członków.

Prezes Zarządu
Teresa Dera