INFORMACJE

Pismo Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego

LGD

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo, które zostało wysłane do ministerstwa przez Marszałka z prośbą o zwiększenie limitu środków dla województwa. Z pisma wynika, iż LGD spełniło wszystkie warunki i kryteria obowiązujące w konkursie lecz nie otrzymało dofinansowania z wyczerpania limitu środków.

Ponadto informujemy, iż złożyliśmy również Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, gdyż nie zgadzamy się z oceną wniosku o wybó LGD do realizacji LSR w latach 2014-2020. Kolejnym krokiem będzie złożenie skargi do Sądu Administracyjnego.

Pismo Marszała Województwa Zachodniopomorskiego - pobierz (pdf)

Kategoria: /