INFORMACJE

Oświadczenie

LGD

OŚWIADCZENIE

Prezesa Stowarzyszenia LGD „Dobre Gminy” Teresy Dera

W związku z zarzutem, dotyczącym braku umiejętności złożenia merytorycznie właściwego wniosku, który został opublikowany po moim adresem na łamach gazety GminaDobra.info oraz portalu GminaDobra.info w artykule zatytułowanym „Sześć milionów dotacji przepadło. Czy prezes Teresa Dera wyciągnie konsekwencje?” oświadczam:

„Złożony przez LGD Stowarzyszenie „Dobre Gminy” wniosek dotyczący lokalnej strategii rozwoju spełniał wszystkie warunki i kryteria obowiązujące w konkursie, na co dowodem jest pismo skierowane do Pana Krzysztofa Jurgiela, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 maja br. przez Jarosława Rzepę, wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w którym marszałek pisze, że w związku z niewystarczającym limitem środków lokalna strategii rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dobre Gminy”, nie została wybrana, pomimo iż spełniła wszystkie warunki i kryteria obowiązujące w konkursie. Ponadto Jarosław Rzepa zwrócił się do właściwego ministra z prośbą o zwiększenie limitu środków dla województwa zachodniopomorskiego, co umożliwi realizację wszystkich lokalnych strategii rozwoju w regionie.

Pismo Marszała Województwa Zachodniopomorskiego - pobierz (pdf)

Kategoria: /