INFORMACJE

KONFERENCJA POLSKO - NIEMIECKA

LGD

Stowarzyszenie LGD Dobre Gminy w sobotę 8 kwietnia w godzinach 11.30 - 15.30 organizuje konferencję pn.: "Polsko - niemiecka wymiana doświadczeń - poszukiwanie specjalistów na transgranicznym rynku pracy". Konferencja będzie miała miejsce podczas Targów Gospodarczych w Gminie Police.

Przewidziano prelekcje polskich i niemieckich przedstawicieli instytucji, które działają na rzecz rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz budowania współpracy związanej z wymianą specjalistów. M.in przedstawiciele Szkoły "Białej" w Policach, Powiatowego Urzędu Pracy, Zachodniopomorskiej Izby Handlowej oraz ich niemieckich odpowiedników.

Mamy nadzieję, że konferencja ta zaowocuje współpracą pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami, przedsiębiorstwami i specjalistami w różnych dziedzinach.

Kategoria: /