WŁADZE

Skład Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej

LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Teresa Dera - Prezes Zarządu

Małgorzata Schwarz - Wiceprezes Zarządu

Aneta Soprych - Kuśnierz - Wiceprezes Zarządu

Władysław Kiraga - Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kuśnierz - Skarbnik

Tomasz Żurawik - Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

Katarzyna Marks – Członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Lewandowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Leokadia Rygielska  – Członek Komisji Rewizyjnej