Statut LGD Dobre Gminy

LGD
Kategoria: /

 

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRE GMINY

 Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Dobra.